Ủy quyền bán nhà đất: 6 quy định người dân cần biết

Người có nhà đất có quyền chuyển nhượng ủy quyền bán nhà đất cho người khác để thay mặt đại diện mình ký hợp đồng với người mua. Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thì những bên cần biết 1 số ít pháp luật để tránh những rủi ro đáng tiếc .4. Ai phải nộp thuế khi ủy quyền bán nhà đất ?1. Khi nào thì ủy quyền bán nhà đất ?

* Mua bán nhà đất là cách gọi phổ biến của người dân, theo pháp luật đất đai đây là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

1. Khi nào được ủy quyền bán nhà đất?

Điều 562 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý :

“ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý ”

Như vậy, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở không tự mình chuyển nhượng ủy quyền thì có quyền chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đại diện thay mặt mình triển khai việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, bán nhà ở. Trên trong thực tiễn việc ủy quyền thường xảy ra khi đang ở quốc tế, công tác làm việc xa, ốm đau …

2. Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà đất

Các bên tự do thỏa thuận hợp tác nội dung hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền với điều kiện kèm theo không trái pháp lý, đạo đức xã hội. Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền nhà đất gồm những lao lý cơ bản sau :
– tin tức của những bên .
– Nội dung việc làm, thời hạn ủy quyền .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên .
– Thù lao mà bên được ủy quyền nhận được .
– Cách xử lý tranh chấp .
Xem và tải mẫu tại : Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà đất 2020

ủy quyền bán nhàNhững lưu ý khi ký hợp đồng ủy quyền bán nhà đất (Ảnh minh họa)
 

3. Hợp đồng ủy quyền không phải công chứng?

Bộ luật Dân sự năm ngoái, Luật Đất đai 2013 và Luật Công chứng năm trước không có pháp luật nào bắt buộc việc chuyển nhượng ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Tuy nhiên, để tránh xảy ra tranh chấp khi ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, nhà ở thì những bên nên công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .
Theo Điều 42 Luật Công chứng năm trước, công chứng viên chỉ được công chứng những hợp đồng, thanh toán giao dịch về bất động sản trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng đặt trụ sở trừ 03 trường hợp sau :
– Di chúc .
– Văn bản khước từ nhận di sản là bất động sản .

– Văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền với bất động sản.

Như vậy, người dân được phép công chứng tại bất kể tổ chức triển khai công chứng nào, kể cả tổ chức triển khai công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố thường trực TW nơi không có nhà đất .

4. Ai phải nộp thuế khi ủy quyền bán nhà đất?

Tiết b. 2 điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật :

” Trường hợp ủy quyền quản trị bất động sản mà cá thể được ủy quyền có quyền chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hoặc có những quyền như so với cá thể chiếm hữu bất động sản theo lao lý của pháp lý thì người nộp thuế là cá thể chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ”

Theo lao lý trên thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể khi ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền nhà đất là người ủy quyền. Nếu những bên thỏa thuận hợp tác người nhận chuyển nhượng ủy quyền là người nộp thuế thì thực thi theo thỏa thuận hợp tác .
Xem thêm : Mức thuế thu nhập cá thể phải nộp khi chuyển nhượng ủy quyền đất

5. Thời hạn hợp đồng ủy quyền

Thời hạn chuyển nhượng ủy quyền có ý nghĩa quan trọng, nếu hết thời hạn chuyển nhượng ủy quyền thì những bên chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng đã thỏa thuận hợp tác trước đó .
Điều 563 Bộ luật Dân sự năm ngoái pháp luật về thời hạn chuyển nhượng ủy quyền như sau :

“ Thời hạn ủy quyền do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc do pháp lý pháp luật ; nếu không có thỏa thuận hợp tác và pháp lý không có lao lý thì hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực thực thi hiện hành 01 năm, kể từ ngày xác lập việc chuyển nhượng ủy quyền ”

Như vậy, xuất phát từ nguyên tắc tự do thỏa thuận hợp tác thì thời hạn hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền nhà đất do những bên thỏa thuận hợp tác, nếu không có thỏa thuận hợp tác thì hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành 01 năm, kể từ ngày xác lập việc chuyển nhượng ủy quyền .

6. Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Các bên ủy quyền có quyền chấm hết hợp đồng và bồi thường thiệt hại ( nếu có ), lao lý này được ghi nhận rõ tại Điều 569 Bộ luật Dân sự năm ngoái .
* Bên ủy quyền đơn phương chấm hết hợp đồng
– Ủy quyền có thù lao : Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng bất kể khi nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với việc làm mà bên được chuyển nhượng ủy quyền đã thực thi và bồi thường thiệt hại .
– Ủy uyền không có thù lao : Bên ủy quyền hoàn toàn có thể chấm hết triển khai hợp đồng bất kể khi nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời hạn hài hòa và hợp lý .
Lưu ý : Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm hết thực thi hợp đồng ; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải ghi nhận về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm hết .
* Bên được ủy quyền đơn phương chấm hết hợp đồng

– Ủy quyền không có thù lao: Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý.

– Ủy quyền có thù lao : Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng bất kỳ khi nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có .

Kết luận: Ủy quyền bán nhà đất diễn ra phổ biến khi người có nhà, đất không tự mình thực hiện việc chuyển nhượng. Nếu các bên không tự soạn được hợp đồng thì có thể ra tổ chức công chứng trình bày yêu cầu, nguyện vọng để công chứng viên soạn thảo và công chứng.

>> Sang tên Sổ đỏ: Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader