Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải ngay mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn do luật sư chia sẻ, đây là bản hợp đồng mua bán hàng hóa thông dụng mà Quý vị có thể thỏa thuận lại các điều khoản cần thiết như phương thức giao nhận hàng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp.

Thương Mại Dịch Vụ soạn thảo hợp đồng mua bán gọi 0904.588.557

Nội dung hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa cần có ?

Theo Luật sư Trí Nam hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng song vụ, tức là mỗi bên trong quan hệ mua bán hàng hóa đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là bên có quyền đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Như vậy trong hợp đồng mua bán hàng hóa tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau: nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao hàng hóa cho bên mua và nghĩa vụ của bên mua phải thanh toán cho bên bán.

Ngoài ra, nội dung của hợp đồng nói chung là những lao lý do những bên thỏa thuận hợp tác, bộc lộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quan hệ hợp đồng. Nên đối mua bán sản phẩm & hàng hóa thì nội dung của hợp đồng là những pháp luật do những bên thỏa thuận hợp tác, biểu lộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong quan hệ hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa .
Luật thương mại 2005 không pháp luật hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa phải gồm có nội dung bắt buộc nào. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể thấy rằng, một hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa thường thì phải tiềm ẩn sự thỏa thuận hợp tác về đối tượng người dùng, chất lượng, giá thành, phương pháp thanh toán giao dịch, thời hạn và khu vực nhận giao hàng .
Trong quan hệ mua bán sản phẩm & hàng hóa, những bên không chỉ bị ràng buộc bởi những lao lý đã thỏa thuận hợp tác với nhau mà còn chịu sự ràng buộc bởi những pháp luật của pháp lý, tức là những pháp luật pháp lý có lao lý nhưng những bên không thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
Ngoài việc giao đúng đối tượng người dùng và chất lượng sản phẩm & hàng hóa, bên mua còn có nghĩa vụ và trách nhiệm giao đúng số lượng hàng đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Trong trường hợp chuyển giao số lượng ít hơn, bên mua có quyền hoặc gật đầu số lượng ít hơn đó, hoặc nhu yếu chuyển giao nốt phần còn lại ( hoàn toàn có thể kèm theo nhu yếu đòi bồi thường thiệt hại ), hoặc nhu yếu hủy bỏ hợp đồng ( hoàn toàn có thể kèm theo đòi bồi thường thiệt hại ). Việc bên mua đảm nhiệm gia tài với số lượng ít hơn mà không có quan điểm khiếu nại gì thì được coi là đã gật đầu việc sửa đổi số lượng sản phẩm & hàng hóa trong hợp đồng. Trong trường hợp bên bán giao hàng với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, bên mua có quyền phủ nhận nhận phần sản phẩm & hàng hóa giao thừa, bên bán phải nhận lại số hàng thừa và chịu mọi ngân sách tương quan. Nếu bên bán nhận số hàng thừa thì phải thanh toán số hàng này theo giá do những bên thỏa thuận hợp tác .

Hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa có giá trị pháp lý như thế nào ?

“Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên xác lập hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bến bán, nhà hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.”

Như vậy hợp đồng mua bán sản phẩm & hàng hóa có giá trị pháp lý để làm địa thế căn cứ cho hoạt động giải trí chuyển giao sản phẩm & hàng hóa mua bán và thanh toán giao dịch tiền mua hàng. Kèm theo đó những bên được quyền thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng những pháp luật để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho mình. Đây cũng là ưu điểm của việc mua bán có hợp đồng và mua bán không lập hợp đồng trên thực tiễn .

Xem thêm: >>>>>Thủ tục đăng ký thương hiệu mới nhất năm 2021

Gía trị của hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- o0o ———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số : / 2021 / HĐMB
– Căn cứ luật thương mại năm 2005
– Căn cứ bộ luật dân sự năm năm ngoái .
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của hai bên .
Hôm nay, ngày tháng năm 2021, tại Chúng tôi gồm có :
BÊN MUA : CÔNG TY
Địa chỉ :
Mã số doanh nghiệp
Đại diện bởi : Ông NGUYỄN VĂN A Chức vụ : Giám đốc
Mã số thuế :
Tài khoản số :
Ngân hàng
( Sau đây gọi tắt là Bên A )
BÊN BÁN : CÔNG TY
Địa chỉ :
Mã số doanh nghiệp
Đại diện bởi : Ông TRẦN VĂN B Chức vụ : Giám đốc
Mã số thuế :
Tài khoản số :
Ngân hàng
( Sau đây gọi tắt là Bên B )

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

✔  Tên hàng hoá; Đơn vị; Số lượng; Đơn giá; (VNĐ); Thành tiền; (VNĐ)
✔  Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

✔ Giá cả trên chưa gồm có thuế Giá trị ngày càng tăng .

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là : 12 tháng kể từ ngày 11/03/2021 đến hết ngày 11/03/2022 .

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán chưa gồm có 10 % Hóa Đơn đỏ VAT là : 1.000.000.000 đồng / lô hàng

 (Bằng chữ:  Một tỷ đồng Việt Nam)

3.2 Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ giao dịch thanh toán làm hai lần :
Lần 1 : 50 % tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng .
Lần 2 : 50 % giá trị còn lại, sau 05 ngày kể từ ngày Bên B giao hàng .
( Ngày được tính gồm có cả ngày nghỉ và dịp nghỉ lễ, ngày tết – Hoặc những bên hoàn toàn có thể định nghĩa lại ngày vận dụng )

3.3 Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán giao dịch tiền hàng theo những lần giao dịch thanh toán, Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi hoá đơn, chứng từ ghi nhận việc đã giao dịch thanh toán của Bên A theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên bán chuyển giao gia tài cho Bên mua tại … ( Thỏa thuận khu vực giao hành rất quan trọng trong việc miễn nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán ) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng ;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

5.1 Bên Bán chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về số lượng, chất lượng so với hàng loạt những loại sản phẩm do Bên Bán phân phối cho tới khi hàng đến …
5.2 Bên Bán có nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng cho Bên mua tại …
5.3 Bên Bán có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng mọi hướng dẫn thiết yếu so với việc dữ gìn và bảo vệ, sử dụng hàng hoá theo pháp luật của Hợp đồng này cho Bên mua .

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

6.1 Bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán hàng loạt ngân sách luân chuyển từ kho xưởng của mình đến 6.2 Tổ chức đảm nhiệm nhanh, bảo đảm an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng .
6.2 Thanh toán theo pháp luật tại Điều 3 Hợp đồng này .
6.3 Chịu ngân sách bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán luân chuyển hàng hoá đến khu vực giao nhận tại Điều 4 .

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau … … … …. ngày kể từ ngày hai Bên đã triển khai vừa đủ và nghiểm chỉnh những Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý .

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

8.1 Đối với Bên Bán:

– Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn pháp luật tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .
– Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo pháp luật tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung ứng tiếp hàng hoá theo đúng lao lý và bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm .

8.2 Đối với bên mua:

– Nếu Bên mua không thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch theo lao lý tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .
– Nếu Bên mua không thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này nếu xảy ra bất kể sự sự không tương đồng nào, Bên phát sinh sự không tương đồng sẽ thông tin cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để xử lý những sự không tương đồng đó. Trường hợp những bên không tự thương lượng được thì có quyền khởi kiện tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xử lý .

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm hết trong những trường hợp sau :
– Khi những Bên thực thi xong những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật trong Hợp đồng này .
– Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không hề triển khai được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng .
– Hợp đồng hoàn toàn có thể được chấm hết do sự thỏa thuận hợp tác của những Bên .

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi những Bên đã hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi những lao lý trong hợp đồng thì phải thông tin cho Bên kia biết trước tối thiểu là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần biến hóa với sự đồng ý chấp thuận của hai Bên .
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, những bản có giá trị pháp lý như nhau .
PHẦN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC BÊN

Thương Mại Dịch Vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Luật Trí Nam chuyên soạn thảo hợp đồng mua bán uy tín, chúng tôi gồm những luật sư kinh tế tài chính dày kinh nghiệm tay nghề bảo vệ triển khai việc soạn thảo hợp đồng uy tín, chuẩn xác. Quý khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý được bảo vệ những quyền hạn sau :
✔ Được Luật sư tương hỗ tư vấn pháp lý trong việc xử lý những phát sinh pháp lý tương quan đến sửa đổi, bổ trợ hợp đồng hoặc thực thi hợp đồng .
✔ Được trừ khoản tiền soạn thảo hợp đồng vào phí mời luật sư đại diện thay mặt đàm phán hợp đồng, xử lý tranh chấp hợp đồng khi có phát sinh .

Dịch vụ pháp lý được các luật sư triển khai nhanh với mức phí soạn thảo hợp đồng chỉ từ 1.500.000VND nên luôn phù hợp với sự lựa chọn của doanh nghiệp để phòng tránh rủi ro trong quan hệ kinh doanh thương mại. Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc. Thông tin liên hệ xin gọi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại : 0904.588.557
E-Mail : hanoi@luattrinam.vn

Source: https://wada.vn
Category: Khác

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader