Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là gì & được áp dụng ra sao? – Auto5

Euro-5-Diesel-in-Pakistan-by-PSO Theo Quyết định số 49/2011 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước, những loại xe xe hơi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải vận dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 – Euro 5 từ ngày 1/1/2022. Hiện tổng thể những thành viên của Thương Hội những nhà phân phối xe hơi Nước Ta ( VAMA ) đều đã chuẩn bị sẵn sàng đưa ra thị trường những dòng xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 theo đúng lộ trình.

Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là gì?

Tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) là tiêu chuẩn giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải ô tô tương ứng với mức Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên Hợp Quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tiêu chuẩn khí thải mức 5 có quy định rất khắt khe và cụ thể về giới hạn số lượng – trọng lượng của các hạt thải ra bên ngoài. Tiêu chuẩn khí thải mức 5 cũng áp dụng việc tính khối lượng hạt bụi trong khí thải đối với động cơ phun xăng trực tiếp. 

Trên quốc tế, xe hơi có những mức tiêu chuẩn khí thải từ Euro 1 đến Euro 6. Ngoài ra, tiêu chuẩn khí thải mức độ 7 ( Euro 7 ), tiêu chuẩn ở đầu cuối, dự tính sẽ được công bố vào năm 2021 hoặc 2022 và hoàn toàn có thể có hiệu lực hiện hành vào năm 2025. Các chi tiết cụ thể của Euro 7 hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng bởi những tiềm năng Thỏa thuận Xanh của Châu Âu nhằm mục đích giảm lượng khí thải carbon dioxide.

Vì sao lại có các tiêu chuẩn khí thải Euro?

Tiêu chuẩn tiên phong của Châu Âu về khí thải được đưa ra vào năm 1992. Kể từ đó, đã có thêm 5 bộ tiêu chuẩn khí thải khác được đưa ra với mục tiêu liên tục cải tổ chất lượng không khí trên toàn Liên minh Châu Âu ( EU ). Luật tiên phong của châu Âu về khí thải được phát hành vào năm 1970, nhưng tiêu chuẩn tiên phong trên toàn châu Âu, được gọi là Euro 1, đã không được vận dụng mãi cho đến năm 1992. Tiêu chuẩn khí thải mức 1 ( Euro 1 ) vận dụng cho tổng thể những loại xe hơi mới được EU phê duyệt từ tháng 7/1992 và tổng thể những xe hơi mới ĐK lần tiên phong từ tháng 1/1993. Luật này trùng hợp với việc bắt buộc ra mắt bộ chuyển đổi xúc tác cho xe hơi động cơ đốt trong nhằm mục đích giảm lượng khí thải carbon monoxide ( CO ). Luật đặt ra những giới hạn lượng khí thải từ ống xả xe xe hơi và xe thương mại hạng nhẹ ( LCV ) – ví dụ điển hình như xe tải và xe bán tải – so với bốn loại khí thải chính, gồm có Carbon monoxide ( CO ), Hydrocacbon ( HC ), Oxit nitơ ( NOx ), Vật chất hạt ( PM ).

Danh sách các tiêu chuẩn khí thải

Từ năm 1993 cho đến nay, đã có 5 tiêu chuẩn khí thải được đưa ra.

1. Chuẩn khí thải Euro 1 (EC93)

Tại châu Âu, chuẩn khí thải Euro 1 vận dụng cho tổng thể xe xe hơi mới ĐK từ ngày 1/1/1993.

Tiêu chuẩn Euro 1 báo trước sự ra đời của bộ chuyển đổi xúc tác và xăng không chì cho tất cả các xe ô tô. 

Giới hạn khí thải Euro 1 ( xăng ) là CO : 2,72 g / km HC + NOx : 0,97 g / km Giới hạn khí thải Euro 1 ( động cơ diesel ) là CO : 2,72 g / km HC + NOx : 0,97 g / km PM : 0,14 g / km

2. Chuẩn khí thải Euro 2 (EC96)

Áp dụng cho tổng thể những xe xe hơi mới ĐK từ 01/01/1997. Tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đã đưa ra những số lượng giới hạn khí thải khác nhau cho động cơ xăng và động cơ diesel và giảm mức độ đồng ý được của cả bốn loại khí thải chính trên diện rộng. Cụ thể, là số lượng giới hạn khí thải Euro 2 ( xăng ) CO : 2. 20 g / km HC + NOx : 0.50 g / km ; số lượng giới hạn khí thải Euro 2 ( động cơ diesel ) CO : 1,00 g / km HC + NOx : 0,70 g / km PM : 0,08 g / km.

3. Chuẩn khí thải Euro 3 (EC2000)

Áp dụng cho tổng thể những xe xe hơi mới ĐK từ 01/01/2001

Chuẩn khí thải Euro 3 đã giới thiệu các giới hạn riêng biệt đối với lượng khí thải hydrocacbon và oxit nitơ cho động cơ xăng và giới hạn oxit nitơ riêng cho động cơ diesel.

Trong đó, số lượng giới hạn khí thải Euro 3 ( xăng ) CO : 2,30 g / km HC : 0,20 g / km NOx : 0,15 g / km ; số lượng giới hạn khí thải Euro 3 ( động cơ diesel ) CO : 0,64 g / km HC : 0,56 g / km NOx : 0,50 g / km PM : 0,05 g / km

4. Chuẩn khí thải Euro 4 (EC2005)

Áp dụng cho tổng thể những xe xe hơi mới ĐK từ 01/01/2006 .

Source: https://wada.vn
Category: Khác

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader