Đồng Nai phấn đấu thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2030

Theo báo cáo giải trình của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai, trách nhiệm quy hoạch kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh gồm có 3 bộ phận chính : 16 nội dung chủ yếu trong trách nhiệm quy hoạch tỉnh Đồng Nai ; 48 nội dung đề xuất kiến nghị để tích hợp vào quy hoạch tỉnh kèm theo hồ sơ loại sản phẩm, dự trù kinh phí đầu tư, kế hoạch thực thi và tổ chức triển khai lập quy hoạch.

Đồng Nai phấn đấu thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2030 ảnh 1
quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi thao tác .

Cũng theo thông tin từ Sở Kế hoạch – Đầu tư, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai trong 10 năm tới (2021- 2030). Theo đó, tỉnh Đồng Nai xây dựng chiến lược quy hoạch trong 10 năm từ 2021- 2030, đồng thời phân kỳ theo hai giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại phiên làm việc, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư của tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương nhằm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định triển khai.

Ông Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu Sở tính toán lại mức độ khả thi của mục tiêu đưa Đồng Nai trở thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2030, đồng thời làm rõ các mục tiêu quy hoạch, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội. Đặc biệt, song song với các mục tiêu phát triển kinh tế, Đồng Nai cũng phải chú trọng phát triển  bản sắc văn hóa riêng.

Đồng Nai phấn đấu thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2030 ảnh 2
Ông Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch – góp vốn đầu tư báo cáo giải trình những nội dung trách nhiệm quy hoạch

Nhiệm vụ quy hoạch nhằm mục đích đạt được tiềm năng tổng quát – kiến thiết xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ văn minh, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu, giữ vững không thay đổi chính trị, xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh, phát huy truyền thống lịch sử đoàn kết phát minh sáng tạo, dữ thế chủ động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng trưởng năng động bền vững và kiên cố, từng bước thiết kế xây dựng đô thị mưu trí, nền văn hóa truyền thống văn minh, công minh, phúc lợi vì niềm hạnh phúc người dân, tăng trưởng thành một trong những đầu tàu kinh tế tài chính của vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam. Quy hoạch mới cũng đặt ra tiềm năng trách nhiệm là đưa Đồng Nai trở thành đô thị trực thuộc Trung ương sau năm 2030.

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader