Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Y học dự phòng (Mã XT: 7720110)

Y học dự phòng là ngành học gắn kết nền y học với cộng đồng. Việc phòng bệnh và nâng cao sức khỏe chính là hướng đi của y học dự phòng.

Nếu bạn đang chăm sóc về ngành Y học dự phòng thì cùng mình khám phá những thông tin quan trọng về ngành học này trước mùa tuyển sinh sắp tới nhé .

nganh y hoc du phong la gi

Giới thiệu chung về ngành

Y học dự phòng là gì?

Y học dự phòng (Preventive medicine) là ngành học đào tạo các kiến thức chuyên môn về hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao ý thức về sức khỏe cho cộng đồng. Người làm y học dự phòng cần biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến từ cộng đồng về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe để có thể đưa ra các giải pháp can thiệp phù hợp.

Học ngành Y học dự phòng để làm gì?

Chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng quan trọng gồm:

 • Khả năng phát hiện và giám sát các yếu tố có thể ảnh hưởng tới dinh dưỡng, an toàn thực phẩm
 • Khả năng giám sát và đánh giá tác động từ môi trường tự nhiên tới sức khỏe con người
 • Có khả năng đưa ra các quyết định liên quan tới vấn đề sức khỏe ưu tiên cho cộng đồng
 • Biết cách tổ chức và thực hiện công tác quản lý sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
 • Kỹ năng xử lý các bệnh thông thường hoặc đề xuất chuyển tuyến bệnh chuyên khoa
 • Có khả năng tư vấn, truyền thông về giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về sức khỏe trong cộng đồng

Các trường đào tạo ngành Y học dự phòng

Trong năm 2020, có toàn diện và tổng thể 9 trường tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy ngành Y học dự phòng. Tùy theo bạn đang ở đâu, năng lực của bạn thế nào mà lựa chọn trường giảng dạy tương thích nhé .
Các trường có ngành Y học dự phòng như sau :

 • Khu vực miền Bắc
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
 • Khu vực miền Nam

Các khối thi ngành Y học dự phòng

Các khối xét tuyển ngành Y học dự phòng bao gồm:

Chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng

Dành cho những bạn chăm sóc đến những môn học của ngành Y học dự phòng. Dưới đây là khung chương trình ngành Y học dự phòng của một trong những trường ĐH tuyển sinh ngành này trong năm 2020 .
Chi tiết những môn học ngành Y học dự phòng như sau :

I. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
Triết học Mác-Lênin
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tiếng Anh 1, 2
Tiếng Pháp 1, 2
Tiếng Anh chuyên ngành
Tiếng Pháp chuyên ngành
Tin học đại cương – Lý thuyết
Tin học đại cương – thực tập
Giáo dục thể chất 1, 2, 3
II. KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH
Vật lý – Lý sinh (Lý thuyết)
Vật lý- lý sinh (Thực hành)
Hóa học đại cương
Hóa vô cơ và hữu cơ
Di truyền
Sinh học
Thực hành sinh học
Tin học ứng dụng (Lý thuyết)
Tin học ứng dụng (Thực hành)
Xác suất – Thống kê Y học (Lý thuyết)
Xác suất – Thống kê Y học (Thực hành)
Tâm lý Y học (Lý thuyết)
Tâm lý Y học (Thực hành)
Y đức
Đại cương Y học dự phòng (Lý thuyết)
Đại cương Y học dự phòng (Thực hành)
Giáo dục sức khỏe (Lý thuyết)
Giáo dục sức khỏe (Thực hành)
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Hóa sinh (Lý thuyết)
Hóa sinh (Thực hành)
Sinh lý bệnh – miễn dịch (Lý thuyết)
Sinh lý bệnh – miễn dịch (Thực hành)
Vi sinh (Lý thuyết)
Vi sinh (Thực hành)
Ký sinh (Lý thuyết)
Ký sinh (Thực hành)
Giải phẫu (Lý thuyết)
Giải phẫu (Thực hành)
Sinh lý (Lý thuyết)
Sinh lý (Thực hành)
Dược lý (Lý thuyết)
Dược lý (Thực hành)
Mô phôi (Lý thuyết)
Mô phôi (Thực hành)
Giải phẫu bệnh (Lý thuyết)
Giải phẫu bệnh (Thực hành)
Điều dưỡng cơ bản (Lý thuyết)
Điều dưỡng cơ bản (Thực hành)
Y học dựa trên bằng chứng (Lý thuyết)
Y học dựa trên bằng chứng (Thực hành)
Tổ chức và quản lý hệ thống y tế
Dịch tễ học cơ bản (Lý thuyết)
Dịch tễ học cơ bản (Thực hành)
Sức khỏe môi trường cơ bản (Lý thuyết)
Sức khỏe môi trường cơ bản (Thực hành)
Dân số học (Lý thuyết)
Dân số học (Thực hành)
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm (Lý thuyết)
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm (Thực hành)
2. Kiến thức ngành/chuyên ngành
Sức khỏe nghề nghiệp cơ bản (Lý thuyết)
Sức khỏe nghề nghiệp cơ bản (Thực hành)
Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản
Sức khỏe sinh sản
Y xã hội học và nhân học Y học (Lý thuyết)
Y xã hội học và nhân học Y học (Thực hành)
Phân loại bệnh tật và tử vong quốc tế
Nội cơ sở (Lý thuyết)
Nội cơ sở (Thực hành)
Ngoại cơ sở (Lý thuyết)
Ngoại cơ sở (Thực hành)
Nhi (Lý thuyết)
Nhi (Thực hành)
Phụ sản (Lý thuyết)
Phụ sản (Thực hành)
Truyền nhiễm (Lý thuyết)
Truyền nhiễm (Thực hành)
Sức khỏe học đường
Giám sát, phòng chống các bệnh truyền nhiễm (Lý thuyết)
Giám sát, phòng chống các bệnh truyền nhiễm (Thực hành)
Tiền lâm sàng/skillslab Y học dự phòng (Lý thuyết)
Tiền lâm sàng/skillslab Y học dự phòng (Thực hành)
Sức khỏe các lứa tuổi
Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm
Dịch tễ học bệnh không truyền nhiễm
III. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Học phần bắt buộc
Dinh dưỡng ứng dụng trong lâm sàng và Y tế công cộng (Lý thuyết)
Dinh dưỡng ứng dụng trong lâm sàng và Y tế công cộng (Thực hành)
Giám sát, phòng chống bệnh liên quan đến môi trường, nghề nghiệp và học đường (Lý thuyết)
Giám sát, phòng chống bệnh liên quan đến môi trường, nghề nghiệp và học đường (Thực hành)
Nội bệnh lý 1 (Lý thuyết)
Nội bệnh lý 1 (Thực hành)
Nội bệnh lý 2 (Lý thuyết)
Nội bệnh lý 2 (Thực hành)
Ngoại bệnh lý (Lý thuyết)
Ngoại bệnh lý
Sàng lọc, tầm soát, phòng chống các bệnh mạn tính không lây và chấn thương(Lý thuyết)
Sàng lọc, tầm soát, phòng chống các bệnh mạn tính không lây và chấn thương (Thực hành)
Y học gia đình (Lý thuyết)
Y học gia đình (Thực hành)
Thực hành cộng đồng 1 (năm 3)
Thực hành cộng đồng 2 (năm 6)
Nghiên cứu định lượng (Lý thuyết)
Nghiên cứu định lượng (Thực hành)
Học phần tự chọn
Các môn học về cộng đồng
Các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe
Nghiên cứu định tính (Lý thuyết)
Nghiên cứu định tính (Thực hành)
Lập kế hoạch Y tế (Lý thuyết)
Lập kế hoạch Y tế (Thực hành)
Phân tích số liệu bằng STATA (Lý thuyết)
Phân tích số liệu bằng STATA (Thực hành)
Truyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội (Lý thuyết)
Truyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội (Thực hành)
Chương trình phòng chống HIV/AIDS (Lý thuyết)
Chương trình phòng chống HIV/AIDS (Thực hành)
Quản lý dự án
Theo dõi và đánh giá các chương trình Y tế (Lý thuyết)
Theo dõi và đánh giá các chương trình Y tế (Thực hành)
Chương trình Y tế quốc gia
Quản lý tài chính và kinh tế Y tế
Chính sách Y tế
Các môn học về lâm sàng
Chấn thương chỉnh hình (Lý thuyết)
Chấn thương chỉnh hình (Thực hành)
Gây mê hồi sức (Lý thuyết)
Gây mê hồi sức (Thực hành)
Pháp y
Chẩn đoán hình ảnh (Lý thuyết)
Chẩn đoán hình ảnh (Thực hành)
Răng hàm mặt
Tai mũi họng
Mắt
Da liễu
Phục hồi chức năng
Nội thần kinh
Tâm thần
Ung bướu
Lao (Lý thuyết)
Lao (Thực hành)
Nội tiết (Lý thuyết)
Nội tiết (Thực hành)
Huyết học (Lý thuyết)
Huyết học (Thực hành)
Niệu
Học phần tốt nghiệp
Lý luận chính trị
Khóa luận tốt nghiệp

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Ngành Y học dự phòng rất có triển vọng ở hiện tại và tương lai do nguồn nhân lực bác sĩ y học dự phòng chất lượng còn chưa đủ để phân phối cho những cơ sở y tế. Chính thế cho nên thời cơ việc làm ngành này đang rất rõ ràng .

cơ hội việc làm ngành y học dự phòng

Các việc làm và vị trí thao tác ngành Y học dự phòng sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên gồm có :

 • Chuyên viên nghiên cứu làm việc tại các viện nghiên cứu về y học dự phòng thuộc Bộ Y tế
 • Giảng viên đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực y tế
 • Các trung tâm y tế dự phòng
 • Chuyên viên thực hiện các công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh
 • Chuyên viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại các trung tâm y tế
 • Người thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng
 • Tham gia công tác quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở động đồng, xã hội

Triển vọng nghề nghiệp

trien vong nganh y hoc du phong

Nhân sự y học dự phòng cần chiếm 25 – 30% trong lĩnh vực y tế để có thể phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, cán bộ y tế dự phòng chỉ vỏn vẹn hơn 10%, đặc biệt là ở các cơ sở y tế tuyến huyện.

Với nhu yếu như vậy, ngành Y học dự phòng đang có triển vọng tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ hơn khi nào hết. Nhân lực ngành Y học dự phòng được giảng dạy với trình độ cao nhằm mục đích phân phối những nhu yếu của ngành và xã hội .
Trên đây là một số ít thông tin xu thế về ngành Y học dự phòng, hy vọng hoàn toàn có thể phần nào có ích trong việc xu thế và lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho bạn .

Source: https://wada.vn
Category: Chuyện 5 châu

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader