Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020, như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Người có bằng tốt nghiệp trình độ tầm trung và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ; người có bằng tốt nghiệp trình độ tầm trung nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và thi đạt nhu yếu đủ khối lượng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo pháp luật của Luật Giáo dục và những văn bản hướng dẫn thi hành ; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên .

1.2. Những người không đủ những điều kiện kèm theo kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được tham gia dự tuyển :

 • Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ; đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời hạn thi hành án hình sự .

 • Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn lao lý tính từ ngày ký quyết định hành động kỷ luật đến ngày xét tuyển .

 • Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan được cho phép đi học .

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 5 phương án sau:

 • Phương án 1:

  Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 .

 • Phương án 2:

  Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh .

 • Phương án 3:

  Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập 3 năm lớp 10,11,12 ( xét theo học bạ trung học phổ thông ) .

 • Phương án 4:

  Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập năm lớp 12 ( xét theo học bạ trung học phổ thông ) .

 • Phương án 5:

  Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất những môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 ( xét theo học bạ THPT-5HK ) .

4. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

Stt Trình độ huấn luyện và đào tạo Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu chính quy Chỉ tiêu vừa làm vừa học Tổ hợp xét tuyển
1 TC lên ĐH 7340301 Kế toán 70 30 A01, A09, C00, D01
2 TC lên ĐH 7510102 Công nghệ kỹ thuật khu công trình thiết kế xây dựng 30 A00, A01, V00, V01
3 CĐ lên ĐH 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 30 A01, A09, C00, D01
4 CĐ lên ĐH 7340301 Kế toán 100 30 A01, A09, C00, D01
5 CĐ lên ĐH 7510102 Công nghệ kỹ thuật khu công trình thiết kế xây dựng 21 A00, A01, V00, V01
6 CĐ lên ĐH 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 A00, A01, A02, D01

Tổ hợp V00, V01 thi tại Trường Đại học Bình Dương.

Bảng 2: Tổ hợp môn xét tuyển

Stt Tổ hợp Tổ hợp môn
1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 A02 Toán, Vật lí, Sinh học
4 A09

Toán, Địa lí, Giáo dục công dân

5 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
6 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 V00 Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
8 V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào, điều kiện kèm theo nhận ĐK xét tuyển so với giải pháp 1 : Điểm đủ điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ĐK xét tuyển ≥ 12 điểm .

Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 500 điểm.

Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (xét theo học bạ THPT).

Công thức tính điểm:

Trong đó:

      Dxt: điểm xét tuyển

      Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)

Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào, điều kiện kèm theo nhận ĐK xét tuyển so với giải pháp 3 : Điểm đủ điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ĐK xét tuyển ≥ 12 điểm .

Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ THPT).

Công thức tính điểm : Dxt = DM1 + DM2 + DM3

Trong đó:

Dxt: điểm xét tuyển

Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào, điều kiện kèm theo nhận ĐK xét tuyển so với giải pháp 4 : Điểm đủ điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ĐK xét tuyển ≥ 12 điểm .

Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm : Dxt = DhkM1 + DhkM2 + DhkM3

Trong đó:

 Dxt: điểm xét tuyển

Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào, điều kiện kèm theo nhận ĐK xét tuyển so với giải pháp 5 : Điểm đủ điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ĐK xét tuyển ≥ 12 điểm .

Lưu ý chung: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển < 18 điểm, sẽ được Nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.

6. Thời gian tuyển sinh

 • Đợt 2:

  Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 30/9/2020

  • Công bố list trúng tuyển dự kiến : Tháng 09/2020 .

  • Thời gian khai giảng, nhập học dự kiến : Tháng 09/2020 .

 • Đợt 3:

  Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

  • Công bố list trúng tuyển dự kiến : Tháng 12/2020 .

  • Thời gian khai giảng, nhập học dự kiến : Tháng 12/2020 .

7. Chính sách ưu tiên

 • Xét tuyển thẳng so với thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc đã trúng tuyển đại học hình thức chính quy nhưng có nguyện vọng chuyển sang hình thức vừa làm vừa học .

 • Chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo lao lý của Trường Đại học Tỉnh Bình Dương .

8. Lệ phí xét tuyển: Miễn phí lệ phí xét tuyển.

9. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

✔ ️ Bằng tốt nghiệp tầm trung ( so với thí sinh dự tuyển từ tầm trung lên đại học ) ( 01 bản sao y bản chính có xác nhận ) .
✔ ️ Bằng tốt nghiệp cao đẳng ( so với thí sinh dự tuyển trình độ cao đẳng lên đại học ) ( 01 bản sao y bản chính có xác nhận ) .
✔ ️ Bảng điểm toàn khóa theo từng học kỳ ( 01 bản sao y bản chính có xác nhận )

✔️ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu TẢI FILE.

✔️ Sơ yếu lý lịch theo mẫu TẢI FILE.

✔ ️ Giấy khai sinh ( 01 bản sao y bản chính ) .
✔ ️ Chứng minh nhân dân / căn cước công dân ( 01 bản sao y bản chính ) .
✔ ️ Hộ khẩu ( 01 bản sao y bản chính ) .
✔ ️ 03 ảnh 3 × 4 ( 03 ảnh không quá 3 tháng, ghi họ và tên, số điện thoại thông minh ở mặt sau ảnh ) .
✔ ️ 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ .

9. Liên hệ nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo 2 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (nên chuyển phát nhanh để tránh thất lạc thư).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG: PHÒNG ĐÀO TẠO (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, Cổng trước Trường Đại học Bình Dương)

🎯 Địa chỉ : 504 Đại lộ Tỉnh Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương .
☎ ️ Điện thoại : 02743.822058 ( nội bộ 100 hoặc 101 ) – 📞 0274 370 3399 .
🌀 Website : https://wada.vn – 📨 E-Mail : tuyensinh@bdu.edu.vn
— — — — — — — — — — — —

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

🎯 Địa chỉ : Số 03, đường Lê Thị Riêng, P. 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau .
☎ ️ Điện thoại : 0290 399 7777 – 0290 355 2177 – 📞 0942 931 239 .
🌀 Website : https://camau.bdu.edu.vn – 📨 E-Mail : tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

Source: https://wada.vn
Category: Chuyện 5 châu