Thiết lập Wada.vn làm công cụ tìm kiếm mặc định

Làm thế nào để tôi thiết lập Wada.vn trở thành công cụ tìm kiếm của mình trên Internet Explorer?

Khi đã thiết lập Wada.vn làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt, bạn có thể dùng Wada để tìm kiếm thông tin ngay từ khung địa chỉ mà không cần truy cập vào trang chủ Wada.vn.
Làm thế nào để được như thế? Không gì có thể dễ dàng hơn, bạn chỉ việc làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Nhấn chuột vào nút dưới đây:

 

  1. Đánh dấu chọn ô “Đặt nhà cung cấp tìm kiếm này làm mặc định của tôi” (hoặc “Make this my default search provider”);
  2. Tiếp tục đánh dấu chọn ô “Sử dụng gợi ý tìm kiếm từ nhà cung cấp này” (hoặc “Use search suggestions from this provider”);3
  3. Nhấn nút “Thêm” (hoặc “Add”) để thay đổi có hiệu lực.

Từ bây giờ bạn đã có thể nhập từ khóa thanh địa chỉ để tìm bằng Wada.vn.