Đội ngũ WADA

Đội ngũ WADA là sự kết hợp của nhiều nhóm chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm thông tin trực tuyến: khoa học máy tính, công cụ tìm kiếm, ngôn ngữ học, dịch vụ trực tuyến… Họ bắt tay cùng nhau phát triển một thuật toán thông minh có thể xử lý tiếng Việt tự nhiên thật tốt cho cổng tìm kiếm WADA.

Với bề dày kinh nghiệm và nhiệt huyết dành cho dự án WADA, chúng tôi đặt quyết tâm sẽ mang đến cho người dùng Internet Việt Nam một cổng tìm kiếm thông tin bản địa với nhiều dịch vụ và nội dung đa dạng, phù hợp với nhu cầu hằng ngày của họ. Hãy dõi theo WADA để thấy sản phẩm này cải tiến mỗi ngày.