Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn, cập nhật mới nhất năm 2021

Theo lao lý của Luật Nhà ở năm trước, Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản. Tuy nhiên, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác có công chứng hoặc không. Sau đây là Mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn pháp lý và được LuatVietnam update mới nhất .Mẫu hợp đồng thuê nhà ở hình thành trong tương laiVí dụ về mẫu Hợp đồng thuê nhà chung nhất

Ví dụ về mẫu Hợp đồng thuê nhà chung nhất

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Nước Ta năm năm ngoái .
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những Bên ;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … .. tại SN 123, phường X, thành phố Y, tỉnh Z chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: Nguyễn Văn A                                               Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 1234567 xx do công an tỉnh Z cấp ngày 11/01/2018
Hộ khẩu thường trú tại : SN 123, phường X, thành phố Y, tỉnh Z

Cùng vợ là Bà: Nguyễn Thị B                              Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 1234567 xx do công an tỉnh Z cấp ngày 11/01/2017
Hộ khẩu thường trú tại : SN 123, phường X, thành phố Y, tỉnh Z

BÊN THUÊ: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: Nguyễn Văn C                                   Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 1234567 xx do công an tỉnh Z cấp ngày 11/01/2018
Hộ khẩu thường trú tại : SN 589, phường X, thành phố Y, tỉnh Z
Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để triển khai việc cho thuê nhà theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

DIỆN TÍCH CHO THUÊ VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

1.1 Bên A chấp thuận đồng ý cho Bên B thuê, Bên B chấp thuận đồng ý thuê của Bên A hàng loạt căn nhà tại địa chỉ : SN 123, phường X, thành phố Y, tỉnh Z theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất AB 1234 x mang tên ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B .
Diện tích, thực trạng căn nhà được miêu tả đơn cử trong Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất nêu trên. ( Sau đây gọi là “ Tài sản ” hoặc “ Tài sản thuê ” )
1.2 Mục đích thuê : ( 2 ) Để ở

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ, GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

2.1 Thời hạn thuê là ( 3 ) 01 ( một ) năm, được tính khởi đầu từ ngày 26/3/2019 đến ngày 26/3/2020
2.2 Bên A chuyển giao quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bên B vào ngày 26/3/2019
2.3 Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký
2.4 Hợp đồng sẽ đương nhiên chấm hết khi xảy ra những trường hợp sau :
2.5 Hết thời hạn thuê hoặc không được gia hạn thuê theo lao lý của Hợp đồng ;
2.6 Nếu bên B không giao dịch thanh toán tiền nhà sau 15 ngày đầu của mỗi đợt giao dịch thanh toán thì bên A có quyền chấm hết Hợp đồng và bên B không được bồi thường bất kể một khoản ngân sách nào .
2.7 Chấm dứt hợp đồng theo pháp luật của pháp lý ;
2.8 Trường hợp bên A chấm hết Hợp đồng trước thời hạn, bên A phải :
+ Thông báo cho bên B biết trước 01 tháng bằng văn bản .
+ Hoàn trả cho bên B số tiền thuê mà bên B đã trả trước cho khoảng chừng thời hạn bên B không sử dụng nhà ( nếu có )
– Trường hợp bên B chấm hết Hợp đồng trước thời hạn, bên B phải :
+ Thông báo cho bên A biết trước 30 ngày bằng văn bản
+ Thanh toán những ngân sách tiện ích tính đến ngày chuyển giao nhà
+ Được bên A hoàn trả số tiền nhà đã trả trước mà chưa sử dụng ( nếu có )
2.9 Trường hợp một trong hai bên muốn chấm hết Hợp đồng trước thời hạn thì Bên A được lấy lại gia tài trước thời hạn .
2.10 Việc một trong hai bên không triển khai, thực thi không khá đầy đủ hay thực thi chậm những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này sẽ không bị coi là vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đó hay là đối tượng người dùng để khiếu nại những nghĩa vụ và trách nhiệm đó nếu việc không triển khai hay chậm trễ đó do thiên tai, động đất, cuộc chiến tranh và những trường hợp bất khả kháng theo pháp luật của pháp lý hiện hành .

ĐIỀU 3

GIÁ THUÊ, ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Giá cho thuê : 3.000.000 VNĐ / tháng ( Bằng chữ : ba triệu đồng một tháng )
Giá trên ( 5 ) đã gồm có tiền những loại thuế, phí theo lao lý của pháp lý .
3.2 Tiền đặt cọc :
Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là 3.000.000 VNĐ / tháng ( Bằng chữ : ba triệu đồng ) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực thi Hợp đồng cho thuê nhà kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành .
Nếu Bên B đơn phương chấm hết hợp đồng mà không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này .
Nếu Bên A đơn phương chấm hết hợp đồng mà không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc .
Vào thời gian kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền ngân sách để khắc phục thiệt hại ( nếu có ) .
3.3 Phương thức giao dịch thanh toán bằng ( 6 ) tiền mặt

ĐIỀU 4

PHÍ DỊCH VỤ

4.1 Bên A sẽ không phải trả bất kể phí dịch vụ hay khoản thuế nào tương quan trong quy trình kinh doanh thương mại của Bên B .
4.2 Bên B trực tiếp thanh toán giao dịch những ngân sách sử dụng điện năng, nước, điện thoại cảm ứng, fax, internet và những dịch vụ khác theo khối lượng tiêu thụ hàng tháng với những nhà sản xuất và giá theo pháp luật của Nhà Nước .
4.3 Các khoản thuế, ngân sách, lệ phí tách biệt riêng không gồm có tiền thuê. Bên B chịu mọi ngân sách, thuế tương quan đến việc kinh doanh thương mại trong quy trình thuê gia tài .

ĐIỀU 5

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

5.1 Nghĩa vụ của Bên A :
– Bàn giao gia tài cho bên thuê trong thực trạng vệ sinh thật sạch theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
– Bảo đảm cho Bên thuê sử dụng không thay đổi gia tài trong thời hạn thuê ;
– Tạo điều kiện kèm theo để cho Bên B hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được thuận tiện như : Điện, nước theo lao lý của pháp lý ; Có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK sổ tạm trú cho bên B tại công an địa phương. Trước khi sổ tạm trú hết hạn, bên A phải có nghĩa vụ và trách nhiệm gia hạn sổ tạm trú cho bên B khi bên B phân phối không thiếu những sách vở tùy thân .
5.2 Quyền của Bên A :
– Nhận đủ tiền thuê gia tài theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
– Cải tạo, sửa chữa thay thế, tăng cấp gia tài thuê khi được Bên B đồng ý chấp thuận ;

ĐIỀU 6

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 Nghĩa vụ của Bên B :
– Sử dụng gia tài đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác ;
– Trả đủ tiền thuê gia tài đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
– Giữ gìn, thay thế sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra ;
– Tôn trọng quy tắc hoạt động và sinh hoạt công cộng ;
– Trả gia tài cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác ;
– Phải tự dữ gìn và bảo vệ gia tài của mình, bảo vệ gia tài chung, giữ gìn vệ sinh chung, bảo mật an ninh trật tự chung, có nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc phòng cháy chữa cháy ;
– Không được tự ý đổi khác, thay thế sửa chữa thực trạng khởi đầu của gia tài thuê nếu không được sự chấp thuận đồng ý của Bên A ;
– Nếu gây ra những hư hỏng do lỗi chủ quan của Bên B thì Bên B phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo giá thị trường ;
– Không được sử dụng gia tài thuê để kinh doanh thương mại trái phép, tàng trữ và sử dụng những mẫu sản phẩm cấm mà pháp lý lao lý .
6.2 Quyền của Bên B :
– Nhận gia tài thuê theo đúng thỏa thuận hợp tác .

ĐIỀU 7

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý

ĐIỀU 8

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Hợp đồng này sửa chữa thay thế cho hàng loạt những thỏa thuận hợp tác miệng, hoặc bằng văn bản trước đó được ký kết giữa hai Bên tương quan đến nội dung Hợp đồng .
8.2 Mọi sửa đổi hoặc bổ trợ Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được ký bởi đại diện thay mặt của những Bên tham gia Hợp đồng .
8.3 Hiệu lực của từng pháp luật của Hợp đồng mang tính độc lập. Việc một vài lao lý vô hiệu không làm tác động ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành của những lao lý còn lại của Hợp đồng trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .

BÊN CHO THUÊ TÀI SẢN (Bên A)

( Ký / điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

BÊN THUÊ TÀI SẢN (Bên B)

( Ký / điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

Chú thích:

( 1 ) Ghi theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
( 2 ) Ghi rõ mục tiêu thuê : để ở, để kinh doanh thương mại, thuê trọ ….
( 3 ) Ghi rõ số và chữ
( 4 ) Thời gian thuê bao nhiêu năm thì liệt kê giá thuê đơn cử của những năm đó
( 5 ) Giá thuê đã gồm có hoặc chưa gồm có những khoản sau đó

(6) Ghi rõ phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt
 

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 ngày 24/11/2015 ;
– Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005 / QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 ;
– Căn cứ vào nhu yếu và sự thỏa thuận hợp tác của những bên tham gia Hợp đồng ;
Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ………, những Bên gồm :

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Ông : … … … … … … … … ..
CMND số : ……………. Cơ quan cấp : … … … … … … … .. Ngày cấp : …………..
Nơi Đương kim tổng thống : …………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ (Bên B) :

Ông : … … … … … … … … ..
CMND số : ……………. Cơ quan cấp … … … … … … … … .. Ngày cấp : …………..
Nơi Đương kim tổng thống : …………………………………………………………………………….
Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “ Hai Bên ” hoặc “ Các Bên ” .
Sau khi luận bàn, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà ( “ Hợp Đồng ” ) với những lao lý và điều kiện kèm theo dưới đây :

Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A chấp thuận đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý chấp thuận thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà ……… tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ … để sử dụng làm nơi để ở .
Diện tích quyền sử dụng đất : ………………. mét vuông ;
Diện tích căn nhà : ……………….. mét vuông ;
1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là gia tài chiếm hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ gia tài cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A chuyển giao gia tài thuê vào ngày ….. tháng ….. năm … .. ;
2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng gia tài thuê kể từ thời gian được Bên A chuyển giao từ thời gian lao lý tại Mục 2.1 trên đây .

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê gia tài thuê với thời hạn là ……… năm kể từ ngày chuyển giao Tài sản thuê ;
3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu yếu liên tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B liên tục thuê .

Điều 4. Đặc cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là …………………… VNĐ ( bằng chữ : ……………………………………….. ) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực thi Hợp đồng cho thuê nhà .
4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm hết hợp đồng mà không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này .
Nếu Bên A đơn phương chấm hết hợp đồng mà không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc .
4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán giao dịch tiền thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp những ngân sách khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức ngân sách bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản .
4.4. Vào thời gian kết thúc thời hạn thuê hoặc kể từ ngày chấm hết Hợp đồng, Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B số tiền đặt cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền ngân sách để khắc phục thiệt hại ( nếu có ) .

Điều 5. Tiền thuê nhà:

5.1 Tiền thuê nhà so với diện tích quy hoạnh thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là : …………………….. VNĐ / tháng ( Bằng chữ : ……………………………………. )
5.2 Tiền thuê nhà không gồm có ngân sách khác như tiền điện, nước, vệ sinh …. Khoản tiền này sẽ do bên B trả theo khối lượng, hiệu suất sử dụng trong thực tiễn của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước .

Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà

Tiền thuê nhà được thanh toán giao dịch theo 01 ( một ) tháng / lần vào ngày 05 ( năm ) hàng tháng .
Các ngân sách khác được bên B tự thanh toán giao dịch với những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan khi được nhu yếu .
Việc thanh toán giao dịch tiền thuê nhà được thực thi bằng đồng xu tiền Nước Ta theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt .

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

7.1. Quyền lợi
– Yêu cầu Bên B thanh toán giao dịch tiền thuê và ngân sách khác rất đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng ;
– Yêu cầu Bên B phải sửa chữa thay thế phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra .
7.2. Nghĩa vụ của
– Bàn giao diện tích quy hoạnh thuê cho Bên B theo đúng thời hạn lao lý trong Hợp đồng ;
– Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp đồng này là đúng pháp luật của pháp lý ;
– Đảm bảo cho Bên B triển khai quyền sử dụng diện tích quy hoạnh thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt thời hạn thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp lý và / hoặc những lao lý của Hợp đồng này .
– Không xâm phạm trái phép đến gia tài của Bên B trong phần diện tích quy hoạnh thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong thời hạn thuê thì Bên A phải bồi thường .
– Tuân thủ những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này hoặc / và những văn bản kèm theo Hợp đồng này ; hoặc / và theo lao lý của pháp lý Nước Ta .

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà

8.1. Quyền lợi
– Nhận bàn giao diện tích quy hoạnh thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng ;
– Được sử dụng phần diện tích quy hoạnh thuê làm nơi ở và những hoạt động giải trí hợp pháp khác ;
– Yêu cầu Bên A sửa chữa thay thế kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần diện tích quy hoạnh thuê để bảo vệ bảo đảm an toàn ;
– Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần diện tích quy hoạnh thuê những gia tài, trang thiết bị của Bên B đã lắp ráp trong phần diện tích quy hoạnh thuê khi hết thời hạn thuê hoặc đơn phương chấm hết hợp đồng .
8.2. Nghĩa vụ
– Sử dụng diện tích quy hoạnh thuê đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra ;
– Thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê vừa đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
– Trả lại diện tích quy hoạnh thuê cho Bên A khi hết thời hạn thuê hoặc chấm hết Hợp đồng thuê ;
– Mọi việc thay thế sửa chữa, tái tạo, lắp ráp bổ trợ những trang thiết bị làm tác động ảnh hưởng đến cấu trúc của căn phòng …, Bên B phải có văn bản thông tin cho Bên A và chỉ được triển khai những việc làm này sau khi có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên A ;
– Tuân thủ một cách ngặt nghèo lao lý tại Hợp đồng này và những pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều 9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:

Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm hết Hợp đồng trước hạn thì phải thông tin bằng văn bản cho bên kia trước 30 ( ba mươi ) ngày so với ngày mong ước chấm hết. Nếu một trong Hai Bên không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản tiền thuê tương tự với thời hạn không thông tin và những thiệt hại khác phát sinh do việc chấm hết Hợp đồng trái lao lý .

Điều 10. Điều khoản thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày hai bên cùng ký kết ;
– Các Bên cam kết thực thi nghiêm chỉnh và rất đầy đủ những thoả thuận trong Hợp đồng này trên niềm tin hợp tác, thiện chí ;
– Mọi sửa đổi, bổ trợ so với bất kể pháp luật nào của Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có khá đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ trợ Hợp đồng có giá trị pháp lý như Hợp đồng, là một phần không tách rời của Hợp đồng này .
– Hợp đồng được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 ( một ) bản để thực thi .

BÊN CHO THUÊ

( ký và ghi rõ họ tên )

BÊN THUÊ

( ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu Hợp đồng thuê Văn phòng

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

… … … …., ngày …. tháng …. năm …..

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số : ….. / ….. / HĐTN
Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., tại ………………………………..
Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Ông / bà : ………………………………………………… Sinh ngày : ……………………..
CMND / CCCD số : …………………. Ngày cấp : …………… Nơi cấp : ……………
Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………………………………….
Số thông tin tài khoản : …………………………………… mở tại ngân hàng nhà nước : ………………….
Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà số : …….

BÊN THUÊ (BÊN B):

Công ty ………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở : ………………………………………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp : …………… cấp ngày : …………. nơi cấp : ………………..
Đại diện theo pháp lý : …………..
CMND / CCCD số : ……………… Ngày cấp : ………… Nơi cấp : ………………….
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại : …………………………………………. Fax : ………………………………..
Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng với những nội dung sau :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : ……………………….
– Địa chỉ : ………………………………………………………………………………..
– Tổng diện tích sử dụng : ……………………………………………………….. mét vuông
– Trang thiết bị đa phần gắn liền với nhà ( nếu có ) : ……………………….

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà là ……………… đồng / tháng ( Bằng chữ : …………………………. )
Giá cho thuê này đã gồm có những ngân sách về quản trị, bảo dưỡng và quản lý và vận hành nhà .
2.2. Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những dịch vụ khác do bên B thanh toán giao dịch cho bên cung ứng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những cơ quan quản lý dịch vụ .
2.3. Phương thức giao dịch thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, trả vào ngày ………. hàng tháng .

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ, THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở, MỤC ĐÍCH THUÊ

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……… năm kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..
3.2. Thời điểm giao nhận nhà tại là ngày …….. tháng …….. năm …………
3.2. Mục đích thuê : làm trụ sở chính của Công ty … … … … ……

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ
a ) Giao nhà tại và trang thiết bị gắn liền với nhà ( nếu có ) cho bên B theo đúng hợp đồng .
b ) Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà trong thời hạn thuê ;
c ) Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo trì, sửa chữa thay thế nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường ;
d ) Tạo điều kiện kèm theo cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích quy hoạnh thuê ;
e ) Nộp những khoản thuế về nhà và đất ( nếu có ) ; Xuất hoá đơn giá trị ngày càng tăng theo nhu yếu của bên thuê ( nếu có ) .
4.2. Quyền lợi
a ) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận hợp tác ;
b ) Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng .
c ) Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong những hành vi sau đây :
– Không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có nguyên do chính đáng ;
– Sử dụng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
– Bên B tự ý đục phá, cơi nới, tái tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê ;
– Bên B quy đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý chấp thuận của bên A ;
– Bên B làm mất trật tự, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, công an phường lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục .

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

5.1. Nghĩa vụ
a ) Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sửa chữa thay thế những hư hỏng do mình gây ra ;
b ) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
c ) Trả tiền điện, nước, điện thoại cảm ứng, vệ sinh và những ngân sách phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà ;
d ) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác .
e ) Chấp hành rất đầy đủ những pháp luật về quản trị sử dụng nhà ở ;
f ) Không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
g ) Chấp hành những pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên và bảo mật an ninh trật tự trong khu vực cư trú ;
h ) Giao lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm hết hợp đồng lao lý tại hợp đồng này .
5.2. Quyền lợi
a ) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền ( nếu có ) theo đúng thoả thuận ;
b ) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
c ) Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng ;
d ) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê ;
e ) Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong những hành vi sau đây :
– Không sửa chữa thay thế nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dầu bên B đã nhu yếu bằng văn bản ;
– Tăng giá thuê nhà ở bất hài hòa và hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông tin cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận hợp tác ;
– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba .

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải thực thi bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 7. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

– Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên .
– Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm hết trong những trường hợp sau :
a ) Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo pháp luật tại Điều 3.1 hợp đồng này ;
b ) Tài sản thuê bị phá huỷ và trọn vẹn không hề sử dụng được ;
c ) Bên thuê bị phá sản ;
d ) Nếu Bên cho thuê quyết định hành động chấm hết Hợp đồng thuê trong trường hợp Bên thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng này .
e ) Trong trường hợp bất khả kháng theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :
1. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này .
2. Thực hiện đúng và vừa đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .
3. Trong quy trình thực thi nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm Phụ lục Hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như Hợp đồng chính .
4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. / .

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc xác nhận dưới đây .
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những pháp luật ghi trong hợp đồng này .
Hợp đồng được lập thành ………. ( ……….. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

Bên thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Bên cho thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Mẫu Hợp đồng thuê nhà trọ

 

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
(Số: ……………./HĐTNO)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … .., tại … … … … … … … … … .. Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … …. Năm sinh : … … … … … … … ..
CMND / CCCD số : … … … … Ngày cấp … … … … .. Nơi cấp … … … … … …
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … …
Là chủ sở hữu nhà tại : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … …
Các chứng từ chiếm hữu và tìm hiểu thêm về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có :
… … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … …

BÊN THUÊ (BÊN B):

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … …. Năm sinh : … … … … … … … ..
CMND / CCCD số : … … … … … Ngày cấp : … … … … … … .. Nơi cấp : … …
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … Fax : … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … … … … … Mở tại ngân hàng nhà nước : … … … … … …
Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng với những nội dung sau :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A chấp thuận đồng ý cho Bên B thuê nhà ở ( căn nhà ) tại địa chỉ … .. thuộc chiếm hữu hợp pháp của Bên A .
Chi tiết căn hộ chung cư cao cấp như sau :
Bao gồm : Ban công, mạng lưới hệ thống điện nước đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng được, những bóng đèn trong những phòng và mạng lưới hệ thống công tắc nguồn, những bồn rửa mặt, bồn vệ sinh đều sử dụng tốt .

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà tại là ………… đồng / tháng ( Bằng chữ : … … … … … … … … … .. )
Giá cho thuê này đã gồm có những ngân sách về quản trị, bảo dưỡng và quản lý và vận hành nhà ở .
2.2. Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại thông minh và những dịch vụ khác do bên B giao dịch thanh toán cho bên cung ứng điện, nước, điện thoại thông minh và những cơ quan quản lý dịch vụ .
2.3. Phương thức giao dịch thanh toán : bằng … … … … … … … …., trả vào ngày ………. hàng tháng .

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là … … … năm kể từ ngày … tháng … năm … ..
3.2. Thời điểm giao nhận nhà tại là ngày …….. tháng …….. năm … ………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A :
a ) Giao nhà tại và trang thiết bị gắn liền với nhà tại ( nếu có ) cho bên B theo đúng hợp đồng ;
b ) Phổ biến cho bên B lao lý về quản trị sử dụng nhà ở ;
c ) Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà trong thời hạn thuê ;
d ) Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo trì, thay thế sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường ;
e ) Tạo điều kiện kèm theo cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích quy hoạnh thuê ;
f ) Nộp những khoản thuế về nhà và đất ( nếu có ) ;
g ) Hướng dẫn, đôn đốc bên B triển khai đúng những lao lý về ĐK tạm trú .
4.2. Quyền của bên A :
a ) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận hợp tác ;
b ) Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên A tái tạo nhà ở và được bên B đồng ý chấp thuận thì bên A được quyền kiểm soát và điều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do những bên thoả thuận ; trong trường hợp không thoả thuận được thì bên A có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên B theo pháp luật của pháp lý ;
c ) Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra ;
d ) Cải tạo, tăng cấp nhà cho thuê khi được bên B chấp thuận đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở ;
e ) Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng không lao lý thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước …….. ngày ;
f ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước tối thiểu …… ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong những hành vi sau đây :
– Không trả tiền thuê nhà liên tục trong …… trở lên mà không có nguyên do chính đáng ;
– Sử dụng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;

– Tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

– Bên B quy đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự chấp thuận đồng ý của bên A ;
– Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến hoạt động và sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố nhắc nhở mà vẫn không khắc phục ;
– Thuộc trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B :
a ) Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra ;
b ) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;
c ) Trả tiền điện, nước, điện thoại thông minh, vệ sinh và những ngân sách phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà ;
d ) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác .
e ) Chấp hành không thiếu những lao lý về quản trị sử dụng nhà ở ;
f ) Không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
g ) Chấp hành những pháp luật về giữ gìn vệ sinh thiên nhiên và môi trường và bảo mật an ninh trật tự trong khu vực cư trú ;
h ) Giao lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm hết hợp đồng .
5.2. Quyền của bên B :
a ) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền ( nếu có ) theo đúng thoả thuận ;
b ) Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
c ) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
d ) Được biến hóa cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
e ) Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng ;
g ) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê ;
h ) Được ưu tiên mua nhà đang thuê, khi bên A thông tin về việc bán ngôi nhà ;
i ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong những hành vi sau đây :
– Không thay thế sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng ;
– Tăng giá thuê nhà ở bất hài hòa và hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông tin cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận hợp tác ;
– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba .

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ Ở

6.1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục triển khai hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo pháp luật của pháp lý thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được liên tục thuê theo lao lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .
6.2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền chiếm hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng ; chủ sở hữu nhà ở mới có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .
6.3. Khi bên B chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà tại, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc những bên có thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý có lao lý khác .

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải triển khai bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản mới có giá trị để thực thi .
8.2. Việc chấm hết hợp đồng thuê nhà ở được triển khai khi có một trong những trường hợp sau đây :
a ) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn ; trường hợp trong hợp đồng không xác lập thời hạn thì hợp đồng chấm hết sau 90 ngày, kể từ ngày bên A thông tin cho bên B biết việc chấm hết hợp đồng ;
b ) Nhà ở cho thuê không còn ;
c ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có rủi ro tiềm ẩn sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định hành động tịch thu đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định hành động phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào những mục tiêu khác .
Bên A phải thông tin bằng văn bản cho bên B biết trước 30 ngày về việc chấm hết hợp đồng thuê nhà ở pháp luật tại điểm này, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;
d ) Hai bên thoả thuận chấm hết hợp đồng trước thời hạn ;
e ) Bên B chết hoặc có công bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống ;
f ) Chấm dứt khi một trong những bên đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà ở .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :
9.1. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này .
9.2. Thực hiện đúng và khá đầy đủ tổng thể những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .
Trong quy trình thực thi nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính .
9.3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết .
Hợp đồng được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

Bên thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Bên cho thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày ………… tháng …….. năm ……… Chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là Bên A):

Ông : ………………………………………………………
Sinh ngày : …………………………………………………………
CMND / CCCD số : ………………………………………………………..
Thường trú tại : …………………………………………………..
Điện thoại : ………………………… Fax : ……………………….

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức triển khai : ………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………
………………………………………………………………………….
Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại / Giấy phép góp vốn đầu tư / Quyết định xây dựng số : … ngày … / … / … do … cấp
Số thông tin tài khoản : ……………………………………………………..
Họ và tên người đại diện thay mặt : ……………………………………..
Chức vụ : ……………………………………………………………
Sinh ngày : ………. / …….. / ………….
Số chứng tỏ nhân dân / Hộ chiếu số : …………………….
cấp ngày ……. / ……. / …….. tại ………………………………………
Địa chỉ liên hệ : ……………………………………………………….
Số điện thoại cảm ứng : …………………………………………
E-Mail : …………………………………………………….
Số fax : …………………………………………………..
Sau khi tranh luận, bàn luận, hai bên đồng ý chấp thuận ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau :

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A chấp thuận đồng ý cho thuê và Bên B chấp thuận đồng ý thuê phần diện tích quy hoạnh nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích quy hoạnh đất ……………… mét vuông thuộc chủ quyền lãnh thổ của Bên A tại ………………………….
1.2. Mục đích thuê : dùng làm xưởng sản xuất .

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là …….. năm được tính từ ngày ….. tháng ….. năm …. đến ngày ….. tháng ….. năm …………………. .
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình trong thực tiễn hai Bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác gia hạn .
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận hợp tác thì phải thông tin cho bên kia biết trước tối thiểu 03 tháng .
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả hàng loạt số tiền mà Bên B đã trả trước ( nếu có ) sau khi đã trừ những khoản tiền thuê nhà xưởng ; Bên B được nhận lại hàng loạt trang thiết bị do mình shopping và lắp ráp ( những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm ) .

Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Giá thuê nhà là : …………………………………….. đ / mét vuông / tháng, ( bằng chữ : ………………….. đồng )
– Bên B sẽ trả trước cho Bên A. ………………… năm tiền thuê nhà là : ……………………., ( bằng chữ ……………. đồng )
Sau thời hạn ………….. năm, tiền thuê nhà sẽ được giao dịch thanh toán …………. tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hóa đơn cho Bên B .

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A :
4.1.1. Bên A cam kết bảo vệ quyền sử dụng toàn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện để Bên B sử dụng mặt phẳng hiệu suất cao .
4.1.2. Bên A chuyển giao hàng loạt những trang thiết bị vật dụng hiện có như đã thỏa thuận hợp tác ngay sau khi ký kết hợp đồng này ( có biên bản chuyển giao và phụ lục liệt kê đính kèm ) .
4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được thiết kế xây dựng là chắc như đinh, nếu trong quy trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng con người, gia tài của Bên B ; Bên A sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường .
4.1.4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế .
4.2. Trách nhiệm của Bên B :
4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục tiêu thuê, khi cần sửa chữa thay thế tái tạo theo nhu yếu sử dụng riêng sẽ tranh luận đơn cử với Bên A .
4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn .
4.2.3. Có nghĩa vụ và trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát những trang thiết bị và những đồ vật tư trang của bản thân .
4.2.4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của mình theo đúng Pháp luật hiện hành .
4.2.5. Thanh toán những khoản ngân sách phát sinh trong kinh doanh thương mại ( ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3 ) như tiền điện, điện thoại thông minh, thuế kinh doanh thương mại … rất đầy đủ và đúng thời hạn .

Điều 5. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những pháp luật đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ xử lý trải qua thương lượng. Trong trường hợp không tự xử lý được, sẽ đưa ra xử lý tại Tòa án nhân dân tỉnh / thành Phố …….. Quyết định của Toà án là quyết định hành động sau cuối mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu .
Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh ghi nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo lao lý .
………………, ngày …… tháng ……. năm ……

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày … .. tháng. …. năm. … .. ( bằng chữ. … … … … … … … … … … … … … … … … … … )
( Trường hợp công chứng ngoài giờ thao tác hoặc theo ý kiến đề nghị của người nhu yếu công chứng được triển khai ngoài giờ thao tác, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn )
Tại Phòng Công chứng số. … … … … … … … …
Tôi … … … … … … … … … …., Công chứng viên Phòng Công chứng số … … … …
Chứng nhận :
– Hợp đồng … … … … … … … … … … … … … … … … …. được giao kết giữa Bên A là. … … … … … … và Bên B là … … … .. … … … .. ; những bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam kết ràng buộc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung Hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, những bên đã giao kết Hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo pháp luật của pháp lý ;
– Nội dung thỏa thuận hợp tác của những bên trong Hợp đồng tương thích với pháp lý, đạo đức xã hội ;
– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ;
– Hợp đồng này được lập thành. … … … .. bản chính ( mỗi bản chính gồm. …. tờ ,. …. trang ), cấp cho :
+ Bên A. … .. bản chính ;
+ Bên B. … .. bản chính ;
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số công chứng. … … … … … .., quyển số. … … … … TP / CC -. … … … … .

Công chứng viên

( ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Số … … .. / hợp đồng
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm năm trước ;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày … .. tháng … .. năm … .. ;
Căn cứ Nghị định số : … .. / năm ngoái / NĐ-CP ngày …. tháng …. năm năm ngoái của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Kinh doanh bất động sản ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác ;
Hai bên chúng tôi gồm :
I. BÊN CHO THUÊ NHÀ ( sau đây gọi tắt là Bên cho thuê ) :
– Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………
II. BÊN THUÊ NHÀ ( sau đây gọi tắt là Bên thuê ) :
– Ông ( bà ) :
– Số CMND / CCCD ( hộ chiếu ) : … … … … … … Cấp ngày : …. / …. / …. Tại : …………….
– Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ liên hệ : …………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại : … … … … … … … … … .. Fax ( nếu có ) : …………………………………..
– Số thông tin tài khoản : … … … … … …. Tại ngân hàng nhà nước : ……………………………….
Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê nhà hình thành trong tương lai với những nội dung sau đây :
Điều 1. Các thông tin về nhà
1. Loại nhà : ……………………………………………………………………………
2. Vị trí, khu vực nhà : ………………………………………………………………
3. Hiện trạng về chất lượng nhà : ………………………………………………………………
4. Diện tích của nhà :
– Tổng diện tích sàn thiết kế xây dựng cho thuê : … … … …. mét vuông
– Tổng diện tích sử dụng đất : … … … … mét vuông, trong đó :
Sử dụng riêng : … … … .. mét vuông ;
Sử dụng chung ( nếu có ) : … … … .. mét vuông
5. Trang thiết bị kèm theo : ………………………………………………………………..
Điều 2. Giá cho thuê nhà
1. Giá cho thuê nhà là … … … … … … … … … … …. Nước Ta đồng / tháng ( hoặc Nước Ta đồng / năm ) .
( Bằng chữ : ……………………………………………………………………. ) .
Giá cho thuê này đã gồm có : Chi tiêu bảo dưỡng, quản trị quản lý và vận hành nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng và những khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo lao lý … … … ( do những bên thỏa thuận hợp tác ) .
2. Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán giao dịch cho bên cung ứng điện, nước, điện thoại thông minh và những cơ quan cung ứng dịch vụ khác .
3. Các thỏa thuận hợp tác khác ………………………………………………………………………
Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán giao dịch
1. Phương thức giao dịch thanh toán : Thanh toán bằng tiền Nước Ta trải qua hình thức ( trả bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước ) …………………………………………………………………………………………………………
2. Thời hạn thực thi giao dịch thanh toán : ………………………………………………………..
Điều 4. Thời hạn cho thuê, thời gian giao, nhận nhà và hồ sơ kèm theo
1. Thời hạn cho thuê nhà : …………………………………….
2. Thời điểm giao nhận nhà : Ngày … … tháng … …. năm … … … … … ..
3. Hồ sơ kèm theo : …………………………………………………………………………..
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên cho thuê
1. Quyền của bên cho thuê
a ) Yêu cầu bên thuê nhận nhà theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác tại Điều 4 của Hợp đồng này ;
b ) Yêu cầu bên thuê giao dịch thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 của Hợp đồng này ;
c ) Yêu cầu bên thuê dữ gìn và bảo vệ, sử dụng nhà theo đúng thực trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
d ) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa thay thế phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra ;
đ ) Cải tạo, tăng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý chấp thuận nhưng không được gây tác động ảnh hưởng cho bên thuê ;
e ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản năm trước ;
g ) Yêu cầu bên thuê giao lại nhà khi hết thời hạn thuê ;
2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê
a ) Giao nhà, khu công trình thiết kế xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, khu công trình thiết kế xây dựng theo đúng công suất, phong cách thiết kế tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
b ) Bảo đảm cho bên thuê sử dụng không thay đổi nhà, khu công trình thiết kế xây dựng trong thời hạn thuê ;
c ) Bảo trì, sửa chữa thay thế nhà, khu công trình thiết kế xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa thay thế nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường ;
d ) Không được đơn phương chấm hết hợp đồng khi bên thuê thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê chấp thuận đồng ý chấm hết hợp đồng ;
đ ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;
e ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;
g ) Cho phép bên thuê ĐK hộ khẩu thường trú tại nhà thuê .
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê
1. Quyền của bên thuê
a ) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà theo đúng thực trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
b ) Yêu cầu bên cho thuê phân phối thông tin rất đầy đủ, trung thực về nhà ;
c ) Được đổi nhà, khu công trình thiết kế xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
d ) Được cho thuê lại một phần hoặc hàng loạt nhà nếu có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
đ ) Được liên tục thuê theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác với bên cho thuê trong trường hợp biến hóa chủ sở hữu ;
e ) Yêu cầu bên cho thuê thay thế sửa chữa nhà trong trường hợp nhà bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra ;
g ) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra ;
h ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản năm trước ;
i ) Được ĐK thường trú tại nhà thuê nếu có nhu yếu .
2. Nghĩa vụ của Bên thuê
a ) Bảo quản, sử dụng nhà đúng công suất, phong cách thiết kế đã liệt kê tại Điều 1 và những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
b ) Thanh toán đủ tiền thuê nhà theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này ;
c ) Sử dụng nhà đúng mục tiêu và sửa chữa thay thế hư hỏng của nhà do lỗi của mình gây ra ;
d ) Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ( Điều 4 ) ;
đ ) Không được đổi khác, tái tạo, phá dỡ nhà nếu không có sự chấp thuận đồng ý của bên cho thuê ;
e ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;
g ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác ……………………………………….
Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
1. Trách nhiệm của bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng ………………………………
2. Trách nhiệm của bên thuê khi vi phạm hợp đồng ………………………………..
3. Các trường hợp bất khả kháng : Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực thi hoặc không triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm được những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, cuộc chiến tranh, hỏa hoạn, sự đổi khác pháp luật pháp lý và những trường hợp khác mà không phải do lỗi của những Bên gây ra .
4. Các thỏa thuận hợp tác khác : …………………………………………………………………….
Điều 9. Các trường hợp chấm hết hợp đồng và những giải pháp giải quyết và xử lý
1. Hợp đồng này sẽ chấm hết trong những trường hợp sau :
– …………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………
2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng :
– …………………………………………………………………………………………………………….
– …………………………………………………………………………………………………………….
3. Xử lý khi chấm hết và hủy bỏ hợp đồng : ……………………………………………………………..
4. Các thỏa thuận hợp tác khác : ………………………………………………………………………………………..
Điều 9. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp những bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn luận xử lý trải qua thương lượng. Trong trường hợp những bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài xử lý theo pháp luật của pháp lý .
Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày … … ( hoặc có hiệu lực hiện hành kể từ ngày được công chứng hoặc xác nhận so với trường hợp cá thể cho thuê nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên ) .
2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản, …. và …. bản lưu tại cơ quan thuế. / .

BÊN CHO THUÊ

( Ký, ghi rõ họ tên )

BÊN THUÊ

( Ký, ghi rõ họ tên ) )

Hướng dẫn cách viết Mẫu Hợp đồng thuê nhà chi tiết

Theo pháp luật tại Điều 121 Luật nhà ở năm trước, Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản và phải gồm có những nội dung sau đây :
– Họ và tên và địa chỉ của những bên
– Mô tả đặc thù của nhà ở
– Thời hạn và phương pháp thanh toán giao dịch tiền
– Thời gian giao nhận nhà ở
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên
– Cam kết của những bên
– Các thỏa thuận hợp tác khác
– Thời điểm có hiệu lực hiện hành của hợp đồng
– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng
– Chữ ký và ghi rõ họ, tên của những bên, nếu là tổ chức triển khai thì phải đóng dấu ( nếu có ) và ghi rõ chức vụ của người ký .
Tuy nhiên, bởi nhu yếu thuê nhà và cho thuê nhà của những bên rất phong phú và đa dạng chủng loại : thuê nhà để ở, thuê nhà để làm nơi kinh doanh thương mại, làm trụ sở, thuê nhà trọ, …. nên với mỗi cá thể, tổ chức triển khai tham gia giao kết hợp đồng thuê nhà lại có những lao lý riêng, độc lạ .

mau hop dong thue nha
Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn, cập nhật mới nhất 2021 (Ảnh minh họa)

Lưu ý quan trọng khi lập hợp đồng thuê nhà

1. Những người ký hợp đồng:

– Với bên cho thuê nhà : Bên cho thuê nhà hoàn toàn có thể là hai vợ chồng khi căn nhà cho thuê thuộc gia tài chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình, hoàn toàn có thể là gia tài riêng của cá thể cũng hoàn toàn có thể là gia tài chung của hộ mái ấm gia đình .

  • Nếu là tài sản chung vợ chồng thì cần có đầy đủ chữ ký và thông tin về nhân thân như: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …
  • Nếu là tài sản của cá nhân thì cần có chữ ký của cá nhân đó kèm thông tin về nhân thân như trên của mình người đó
  • Nếu là tài sản chung của hộ gia đình cần có chữ ký và thông tin cá nhân của các thành viên trong hộ khẩu

– Với bên thuê nhà : Bên thuê nhà hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai .

  • Nếu là cá nhân thì cũng nêu rõ họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên lạc, số điện thoại
  • Nếu là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin của công ty đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

2. Những lưu ý về căn nhà cho thuê và mục đích thuê

– Căn nhà cho thuê: Trong hợp đồng nên mô tả rõ đặc điểm căn nhà cho thuê cùng những trang thiết bị kèm theo. Ngoài ra, nên nêu rõ thông tin về thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua đó, để khẳng định tài sản có được phép cho thuê hay không? Người ký hợp đồng thuê nhà có phải là chủ tài sản hay không? Và đề phòng một số trường hợp có thể phát sinh như nhà đang cho thế chấp ngân hàng thì có được có thuê không?

tin tức này vừa góp thêm phần miêu tả chi tiết cụ thể về đối tượng người tiêu dùng cho thuê vừa giúp người đi thuê chắc như đinh về quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của người cho thuê. Khi đó, người đi thuê hoàn toàn có thể chắc như đinh về chủ sở dụng căn nhà đang cho thuê có phải người đang triển khai giao kết hợp đồng thuê nhà với mình không ?
– Mục đích thuê : Như đã nói ở trên, mục tiêu thuê của hợp đồng thuê nhà rất phong phú và đa dạng chủng loại nhưng bắt buộc phải nêu mục tiêu thuê đơn cử và cụ thể : thuê nhà trọ, thuê nhà để ở, thuê làm nhà xưởng, thuê làm khu vực kinh doanh thương mại, thuê làm trụ sở, thuê làm kho …

3. Về thời hạn thuê, gia hạn thuê:

– Thời hạn thuê : Phần này nên nêu rõ thời hạn thuê là bao nhiêu tháng, năm, khởi đầu từ ngày nào và chấm hết đến ngày nào. Ngoài ra, cũng nên nêu rõ về thời hạn nhận chuyển giao cũng như trả nhà theo thỏa thuận hợp tác .
– Gia hạn thuê : Việc gia hạn thuê hoàn toàn có thể có hoặc không tùy vào từng thỏa thuận hợp tác. Bởi vậy, nếu hai bên có thỏa thuận hợp tác về việc gia hạn thuê cũng nên ghi rõ vào hợp đồng .

4. Giá thuê, phương thức thanh toán

– Giá thuê : Nếu giá thuê cố định và thắt chặt trong thời hạn thuê thì nêu rõ giá cố định và thắt chặt trong thời hạn thuê là bao nhiêu và đã gồm có tiền những loại thuế, phí theo pháp luật của pháp lý : Điện, nước, thiên nhiên và môi trường …. hay chưa ?
Đặc biệt, người đi thuê cần chú ý quan tâm so với giá điện, nước khi đi thuê nhà tại Thông tư số 25/2018 / TT-BCT. Cụ thể :
– Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có ĐK tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua và bán điện hoặc đại diện thay mặt người thuê nhà ký hợp đồng mua và bán điện
– Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không thực thi kê khai được rất đầy đủ số người sử dụng điện thì vận dụng giá kinh doanh bán lẻ điện hoạt động và sinh hoạt bậc : Từ 101 – 200 kWh cho hàng loạt sản lượng điện đo đếm được tại công tơ .
– Tiền đặt cọc thuê nhà : Đây là một lao lý rất quan trọng trong khi soạn thảo Hợp đồng thuê nhà. Theo đó, phải ghi chi tiết cụ thể về mức đặt cọc thuê nhà là bao nhiêu và điều kiện kèm theo để nhận lại cọc sau khi thanh lý hợp đồng .
– Phương thức giao dịch thanh toán : Có thể thanh toán giao dịch bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền, hoàn toàn có thể giao dịch thanh toán theo tháng hoặc theo năm hoặc theo nửa năm một lần. Ngoài ra, cũng nên ấn định rõ thời hạn sẽ giao dịch thanh toán tiền thuê nhà .

5. Những khoản thuế phải nộp khi thuê nhà

Khi cho thuê nhà, ngoài việc người đi thuê phải nộp một số tiền thuê nhà kèm theo những khoản phí thì người cho thuê hoàn toàn có thể còn phải nộp thuế thu nhập cá thể nếu số tiền thu được từ việc cho thuê nhà lớn hơn 100 triệu đồng .
Theo Thông tư 92/2015 / TT-BTC, có 2 loại thuế cần phải nộp trong việc ký hợp đồng thuê nhà đó là :
– Thuế GTGT với tỷ suất tính thuế là 5 %
– Thuế TNCN với tỷ suất tính thuế là 5 %
Theo đó, công thức tính thuế được vận dụng trong trường hợp này sẽ là :

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5 %
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5 %

Ví dụ : Nếu người cho thuê nhà thu được 100 triệu đồng từ việc cho thuê nhà thì số tiền thuế phải nộp tổng số sẽ là 10 triệu đồng .

Xem thêm tại:  Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà

6. Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đây là một lao lý vô cùng quan trọng so với một hợp đồng thuê nhà. Theo đó, khi một bên có dự tính đơn phương chấm hết hợp đồng cần phải có lao lý về :
– Thời gian thông tin cho bên còn lại về việc chấm hết hợp đồng
– Mức phạt khi một bên có dự tính phá vỡ hợp đồng
– Ngân sách chi tiêu bồi thường hoặc ngân sách phát sinh theo thỏa thuận hợp tác nếu hai bên đồng ý chấp thuận chấm hết hợp đồng trước hạn
– Hoàn trả lại số tiền thuê ( nếu có )

7. Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng không?

Theo Nghị quyết 52 / NQ-CP hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, trong trường hợp thuê căn nhà có giá trị thuê cao và thời hạn thuê dài nên công chứng để bảo vệ quyền hạn của những bên .
Theo đó, mức phí công chứng Hợp đồng thuê nhà sẽ địa thế căn cứ vào tổng số tiền thuê. Cụ thể được lao lý tại Thông tư số 257 / năm nay / TT-BTC như sau :

TT Giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch ( tổng số tiền thuê ) Mức thu
( đồng / trường hợp )
1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08 % giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 8 triệu đồng / trường hợp )

8. Những lưu ý khác khi lập Hợp đồng thuê nhà

Ngoài những pháp luật trên, một số ít chú ý quan tâm người đi thuê cần phải nắm rõ là :
– Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản
– Chủ nhà tăng tiền thuê bất hài hòa và hợp lý được “ cắt ” hợp đồng
– Không đóng tiền nhà 3 tháng phải chuyển đi
– Nắm rõ về giá điện, nước theo lao lý
Bên cạnh đó, cần có thêm về những lao lý địa thế căn cứ vào mục tiêu, thời hạn và thỏa thuận hợp tác khi muốn giao kết hợp đồng, về việc xử lý nếu có tranh chấp phát sinh … Ví dụ :

– Hợp đồng thuê trọ: cần lưu ý thêm điều khoản về giờ đóng, mở cửa, chi phí gửi xe, trông xe, những nội quy của nhà trọ

– Hợp đồng thuê trụ sở công ty : Đảm bảo quyền sử dụng riêng không liên quan gì đến nhau và toàn vẹn cho công ty, được thay thế sửa chữa nhưng không làm biến hóa cấu trúc căn nhà sau khi được sự đồng ý chấp thuận của chủ nhà ….
– Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh thương mại : thêm pháp luật về hoạt động giải trí của công ty không ảnh hưởng tác động đến chủ nhà, công ty tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình, bảo vệ những pháp luật về bảo mật an ninh trật tự …

Trên đây là hướng dẫn chi tiết nhất về việc viết mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn và chi tiết nhất. Để tìm hiểu thêm các quy định về thuê nhà, đọc thêm 

tại đây.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Source: https://wada.vn
Category: Khác

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader