Quy định đối tượng được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Học sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Y Dược, Cao đẳng, Đại học Y Dược có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Đối với trường hợp nào thì được hoãn nghĩa vụ quân sự ?

tam-hoan-nghia-vu-quan-su

Cơ sở pháp lý: Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 38/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011, bạn sẽ được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây.

Các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ:

 • Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;
 • Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;
 • Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu;
 • Người thuộc diện di dân, dãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
 • Cán bộ, viên chức, công chức quy định tại Điều 4 Luật cán bộ, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên;

tam-hoan-nghia-vu-quan-su-3

 • Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:

a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;

c) Trường cao đẳng, đại học;

d ) Học viện, viện nghiên cứu và điều tra có trách nhiệm giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sỹ ;

 • Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên;
 • Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

tam-hoan-nghia-vu-quan-su-2

Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ:

 • Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, con của bệnh binh hạng 1;
 • Một người anh trai hoặc em trai của liệt sĩ;
 • Một con trai của thương binh hạng 2;
 • Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện quy định tại khoản 7 nói trên và đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên;
 • Ngoài ra, trường hợp con bạn làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự phường với tư các dân quân tự vệ thì theo quy định của Luật dân quân tự vệ, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm do đó bạn chưa hoàn thành xong nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Các trường hợp được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn gồm:
 • Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ;

Như vậy, trong trường hợp của học viên học Trung cấp Dược, Cao đẳng Dược, Đại học Y Dược nếu không thuộc 1 trong những trường hợp nêu trên thì sẽ không được hoãn NVQS. Việc có Chứng chỉ giáo dục bảo mật an ninh quốc phòng không có ý nghĩa pháp lí so với việc tạm hoãn NVQS, giáo dục bảo mật an ninh quốc phòng được coi như là một môn học trong những trường ĐH, cao đẳng .
Nguồn : luatminhkhue.vn

Source: https://wada.vn
Category: Chuyện 5 châu