Thiết lập Wada.vn làm công cụ tìm kiếm mặc định

Làm thế nào để tôi thiết lập Wada.vn trở thành công cụ tìm kiếm của mình trên Internet ExplorerFireFoxChromeSafariOpera?

Khi đã thiết lập Wada.vn làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt, bạn có thể dùng Wada để tìm kiếm thông tin ngay từ khung địa chỉkhung địa chỉkhung tìm kiếmkhung địa chỉ và khung tìm kiếm mà không cần truy cập vào trang chủ Wada.vn.
Làm thế nào để được như thế? Không gì có thể dễ dàng hơn, bạn chỉ việc làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Nhấn chuột vào nút dưới đây:

 1. Nhấn "OK" trên hộp thoại hiện ra để xác nhận sự thay đổi máy tìm kiếm mặc định2
 1. Nhấn vào biểu tượng cờ-lê ở góc trên — bên phải trình duyệt.3
 2. Chọn "Settings" (đối với hệ điều hành Windows) hoặc "Preferences" (đối với hệ điều hành nhân Linux và Mac) từ danh sách tùy chọn.4
 1. Chọn thẻ "Basics".5
 2. Ở mục "default search engine", nhấn vào nút "Manage search engines..."button.6
 1. Chọn Wada, sau đó nhấn nút "Set as default".7
 2. Đóng thẻ hiện tại (thẻ tùy chọn của Chrome) để các thay đổi có hiệu lực.8
 • Từ bây giờ bạn đã có thể nhập từ khóa vào thanh địa chỉ để tìm bằng Wada.vn.
 1. Nhấn chuột vào mũi tên chỉ xuống ở góc trái của khung tìm kiếm trên trình duyệt;1
 2. Chọn "Use Wada" từ danh sách xổ xuống.2
 • Từ bây giờ bạn đã có thể nhập từ khóa vào khung tìm kiếm để tìm bằng Wada.vn.
 1. Nhấn chuột vào nút dưới đây:
 1. Đánh dấu chọn ô "Đặt nhà cung cấp tìm kiếm này làm mặc định cùa tôi" (hoặc "Make this my default search provider");2
 2. Tiếp tục đánh dấu chọn ô "Sừ dụng gợi ý tìm kiếm từ nhà cung cấp này" (hoặc "Use search suggestions from this provider");3
 3. Nhấn nút "Thêm" (hoặc "Add") để thay đổi có hiệu lực.4
 • Từ bây giờ bạn đã có thể nhập từ khóa thanh địa chỉ để tìm bằng Wada.vn.
 1. Nhấn chuột phải vào khung tìm kiếm của Wada.vn ngay trên đây ;1
 2. Chọn lệnh "Tạo Tìm Kiếm..." (hoặc "Create search...") từ danh sách xổ xuống;2
 1. Chỉ định "w" hoặc "wa" làm phím tắt (tùy bạn) ;3
 2. Đánh dấu chọn "Sử dụng làm công cụ tìm kiếm mặc định" (hoặc "Set as default search engine");4
 3. Đánh dấu chọn "Sử dụng công cụ tìm kiếm Quan Số Nhanh" (hoặc "Set as speed dial search engine");5
 4. Nhấn "OK" để thay đổi có hiệu lự.6
 • Từ bây giờ bạn đã có thể tìm kiếm với Wada.vn ngay từ thanh địa chỉ, chỉ cần gõ phím tắt "w" hoặc "wa" (như hướng dẫn ở trên) rồi khoảng cách, sau đó là câu truy vấn của bạn.

Nothing can be easier. Just follow these simple steps: