Các chi tiết trên trang kết quả tìm kiếm WADA

Trang kết quả tìm kiếm trả về từ WADA bao gồm.

1
Phản hồi: khung dành cho người dùng gửi phản hồi đến Wada Team.
2
Kết quả tìm được từ các trang web Việt Nam (vị trí: giữa trang).
3
Tin thời sự liên quan đến truy vấn đang tìm kiếm (vị trí: giữa danh sách kết quả). Chúng tôi tin rằng phần lớn người dùng sẽ quan tâm đến những tin thời sự mới nhất, liên quan đến chủ đề đang tìm kiếm. Vì vậy, WADA Team dành vị trí thứ tư trong danh sách kết quả cho tin thời sự liên quan. Để xem thêm tin thời sự, hãy nhấn vào liên kết “Tin thời sự”.
4
Các địa điểm cụ thể phù hợp với truy vấn. Nhấp chuột để xem toàn bộ.
5
Kết quả tìm kiếm ngoài Việt Nam từ Bing (vị trí: dưới vị trí của tin thời sự, nếu có). Nếu Wada xác định rằng bạn đang tìm một thông tin ngoài Việt Nam, Wada sẽ bổ xung kết quả tìm kiếm ngoài Việt nam từ Bing ở phía dưới. Nhấn vào liên kết “ Thêm kết quả từ Bing” để có thêm thông tin ngoài Việt Nam
6
Liên kết “Thêm kết quả” dùng để kéo trang kết quả tìm kiếm tiếp theo (vị trí: phía dưới trang, trên mục số trang).
7
Mục số trang: giúp người dùng chuyển đến các trang kết quả tìm kiếm tiếp theo (vị trí: dưới cùng của trang).
8
Tìm kiếm tương đương : liệt kê một số truy vấn tương tự với truy vấn đang tìm kiếm (vị trí: cột bên trái trang).

Ghi chú

  1. Phản hồi: khung dành cho người dùng gửi phản hồi đến Wada Team.
  2. Kết quả tìm được từ các trang web Việt Nam (vị trí: giữa trang).
  3. Tin thời sự liên quan đến truy vấn đang tìm kiếm (vị trí: giữa danh sách kết quả). Chúng tôi tin rằng phần lớn người dùng sẽ quan tâm đến những tin thời sự mới nhất, liên quan đến chủ đề đang tìm kiếm. Vì vậy, WADA Team dành vị trí thứ tư trong danh sách kết quả cho tin thời sự liên quan. Để xem thêm tin thời sự, hãy nhấn vào liên kết “Tin thời sự”.
  4. Các địa điểm cụ thể phù hợp với truy vấn. Nhấp chuột để xem toàn bộ.
  5. Kết quả tìm kiếm ngoài Việt Nam từ Bing (vị trí: dưới vị trí của tin thời sự, nếu có). Nếu Wada xác định rằng bạn đang tìm một thông tin ngoài Việt Nam, Wada sẽ bổ xung kết quả tìm kiếm ngoài Việt nam từ Bing ở phía dưới. Nhấn vào liên kết “ Thêm kết quả từ Bing” để có thêm thông tin ngoài Việt Nam
  6. Liên kết “Thêm kết quả” dùng để kéo trang kết quả tìm kiếm tiếp theo (vị trí: phía dưới trang, trên mục số trang).
  7. Mục số trang: giúp người dùng chuyển đến các trang kết quả tìm kiếm tiếp theo (vị trí: dưới cùng của trang).
  8. Tìm kiếm tương đương : liệt kê một số truy vấn tương tự với truy vấn đang tìm kiếm (vị trí: cột bên trái trang).