Thiết lập Wada.vn làm trang chủ

Làm thế nào để thiết lập Wada.vn là trang chủ trên trình duyệt Internet ExplorerFireFoxChromeSafariOpera?

Thực hiện theo những bước đơn giản sau:

 1. Nhấn chuột vào nút Settings ở góc trên bên phải, với biểu tượng "Mỏ lết".1
 2. Chọn mục Options từ danh sách (mục Preferences đối với hệ điều hành Mac hoặc Linux).2
 1. Nhấn vào thẻ Basics.3
 2. Trong mục Home page, đánh dấu chọn ô "Open this page:"4
 3. Nhập địa chỉ: http://wada.vn/5
 4. Đóng thẻ Settings trên trình duyệt để thay đổi có hiệu lực.6

Rất dễ dàng. Bạn chỉ việc kéo-và-thả logo của Wada đến biểu tượng "Ngôi nhà" : nhấn và giữ phím trái chuột trên logo và di chuyển đến biểu tượng "Ngôi nhà" trên thanh công cụ.

Rất dễ dàng, bạn chỉ việc nhấn vào nút dưới đây.

Không thể dễ dàng hơn, bạn chỉ cần thực hiện theo những bước đơn giản sau:

 1. Nhấn vào biểu tượng Menu.1
 2. Chọn mục Settings và sau đó là General Preferences.2
 1. Nhấn vào thẻ Basics.3
 2. Chọn lệnh "Start with homepage" từ danh sách xổ xuống.4
 3. Nhập địa chỉ trang chủ: http://wada.vn/5
 4. Nhấn "OK" để thay đổi có hiệu lực.6